Fekvőbeteg ellátás


Szülészet - Nőgyógyászati Osztály


Osztályunkról 

Kétágyas szülészeti kórterem

Négyágyas szülészeti kórterem

Nappali vajúdó

Éjszakai vajúdó

Szülõszoba

Kórterem

Újszülött-osztály

Inkubátor

Modern szemléletû és felszereltségû osztályunkon mindazon lehetõségekkel rendelkezünk, amelyek a mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelnek.
Az otthoni környezetet és hangulatot idézõ szép egyágyas szülõszobáink biztosítják a modern szülés alatti diagnosztika lehetõségeit. A szülõpárok a szülõszobával már a terhesség alatt megismerkedhetnek. Szülés után az édesanyák gyermekágyas napjaikat együtt tölthetik újszülöttjeikkel "rooming-in" szobáinkban. Igény szerint egyágyas szobában történõ elhelyezést tudunk biztosítani.

A 30 ággyal mûködõ újszülött osztályunkon neonatológus orvos felügyelete alatt dolgozó szakképzett gyermekápoló nõvérek, valamint magasszintû tárgyi feltételek biztosítják az édesanyák és gyermekeik ellátását. Az édesanyák igényeiknek megfelelõen együtt maradhatnak babájukkal egész nap, vagy gurulós kiságyon bevihetik az újszülött osztályra.

A szülésfelkészítõ komplex tanfolyam mindenki számára hozzáférhetõ. Foglalkozásainkon színvonalas elõadásokat hallhatnak a szülõvé válás biológiájáról, élettani változásokról, lelki folyamatokról és táplálkozási, fogápolási tanácsokat kaphatnak a terhesség és szoptatás idejére.

Napjainkban a változó kor panaszainak kezelése, a csontritkulás és a szív-érrendszeri betegségek megelõzése divatossá vált, egyre nagyobb igény jelentkezik e téren is. Röntgen osztályunkkal és kórházi laboratóriumunkkal együttmûködve tudjuk biztosítani a modern nõgyógyászati hormonkezelés legkorszerûbb változatait.
Ambulanciánkon lehetõség van a meddõség okainak felderítésére és kezelésére, valamint teljeskörû nõgyógyászati rákszûrésre, emlõvizsgálatra is.

Endoszkópos részlegünkön történnek az ún. laparoszkópos és hiszteroszkópos mûtétek, amelyek a hasfal megnyitása nélküli mûtéti technikával biztosítják betegeink gyorsabb, enyhébb mûtét utáni fájdalommal járó és torzító heg nélküli gyógyulását.
Osztályunk ultrahang laboratóriuma két helységben is mûködik. 

ACCVVIX-XQ ultrahang készülékünk hasi és hüvelyi vizsgálófejjel felszerelt, színkódolt Doppler-áramlásvizsgálatok végzésére is alkalmas. Nagy számban végzünk terhességi és nõgyógyászati vizsgálatokat az osztály bentfekvõi és a vizsgálatra járók számára is, gyógyításuk eredményességét az ultrahangos vizsgálatból nyert információk jelentõs mértékben javítják. A teljeskörû diagnosztikát biztosító ultrahangrendeléseinken a várandósság megállapítása után elvégezhetõk a szükséges szûrõvizsgálatok és követhetõ a magzat méhen belüli fejlõdése. Az ultrahangos képek igény esetén videókazettára is rögzíthetõek.

Osztályunkon pszichológusok biztosítják a hozzánk fordulók tökéletes gyógyulását, gyógyítását. Modern egészségpszichológiai szemlélettel és különbözõ gyógyulást segítõ technikákkal állnak a bentfekvõk rendelkezésére. A Zuglói Várandós Központ szervezésében is részt vesznek a védõnõ közremûködésével: egyéni és csoportos foglalkozásokon anélkül is részt vehetnek a kismamák, hogy az osztályon feküdnének. Kutatásaikkal a szülésre való felkészítési módszerek hatékonyságát és a várandósság körül elõforduló szövõdmények pszichológiai hátterét vizsgálják. Az egyéni foglalkozásokra elõzetes megbeszélés alapján lehet jelentkezni.

Kényelmi szolgáltatások

Egészségügyi ellátás keretében igénybe vett kényelmi szolgáltatások

Osztályunkon az egy- és kétágyas kórtermeket térítés ellenében lehet igénybe venni. A kórtermekben hûtõszekrény, televízió készülék, mikrohullámú sütõ és személyes széfek szolgálják a betegek kényelmét, továbbá az evõeszközöket is az intézmény biztosítja részükre.

A "kényelmi szolgáltatást nyújtó kórtermek" használati díját az  igénybevétel napján,  4 napot elõre kell kifizetni. 

Kizárólag számla ellenében fizethet, amit az osztályirodán állítanak ki.

Ha a szoba igénybevétele hétvégére illetve ünnepnapra esik, akkor az elsõ munkanapon kell a használati díjat kiegyenlíteni. 

Az 1 ágyas kórterem térítési díja: 15.000,- Ft/nap 

2 ágyas kórterem térítési díja: 10.000,-Ft/fõ/nap                                                                 

2 ágyas kórteremben - a beteg külön kérésére - csak 1 fõ elhelyezése esetén : 20.000,-Ft/nap

4 napon túli bennfekvés esetén a különbözetet a távozás napján, a zárójelentés kiadása elõtt kell a pénztárban befizetni.

4 napnál kevesebb bennfekvés esetén a visszajáró összeget csak személyesen az igénylõ veheti át a pénztárban.

A VIP kórteremben is az általános látogatási rend érvényes, ennek értelmében a kórteremben nem tartózkodhat beteglátogató

A fentiekben megállapított térítési díjak megfizetése alól mentesülnek az intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak és az Egészségügyi törvény
szerinti közeli hozzátartozó. Az Eü. törvény 3. § r.) pontja szerint közeli hozzátartozónak minõsül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér, valamint az élettárs. 

A kényelmi szolgáltatást nyújtó kórteremben történõ elhelyezést az ellátó osztályon a felvételkor írásban kell igényelni (1. számú melléklet).

Térítési díj megfizetésének módja:

1. Munkanapon - a pénztári nyitvatartási idõ alatt (házipénztár nyitvatartási ideje: hétfõtõl csütörtökig: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00-ig, pénteken: 8.00 - 12.00-ig) - történõ felvétel esetén az emelt szintû szolgáltatást igénylõnek, vagy kísérõjének elõre kell a térítési díjat befizetnie az intézmény házipénztárába. Ha a kezelés idõtartama elõre meghatározható, akkor annak megfelelõen, amennyiben az idõtartam elõre nem határozható meg pontosan, akkor minimum 4  éjszakának megfelelõ térítési díjat kell befizetnie az ellátó osztály által kiállított és az igénylõ által aláírt igénylõlap alapján. A befizetett térítési díjról az intézmény Pénzügyi és Számviteli Osztálya készpénzfizetési számlát állít ki az igénybevevõ részére és a befizetés tényét a bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányának átadásával igazolja.

2. Munkanapon - a pénztári nyitvatartási idõn kívül - történõ felvétel esetén, a felvételt követõ munkanapon az igénybevevõnek, vagy kísérõjének haladéktalanul be kell fizetnie a térítési díjat a házipénztárba az 1. pontban részletezettek szerint.

3. Hétvégén, vagy több napos ünnep alkalmával történõ felvétel esetén a térítési díjat - a kiállított igénylõ lap alapján - az ellátó osztály megbízott dolgozója átvételi elismervény ellenében köteles az igénybevevõtõl átvenni. Az igénybevevõtõl átvett térítési díjat - a házipénztárba történõ befizetésig - az osztályon felszerelt széfben kell õrizni. Az átvett térítési díjat a munkaszüneti napot követõ elsõ munkanapon az osztály megbízott dolgozója köteles az intézmény házipénztárába befizetni.

Az igénylõlap és az átvételi elismervény alapján a Pénzügyi és Számviteli Osztály készpénzfizetési számlát állít ki az igénybevevõ részére és a befizetés tényét a bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányának átadásával igazolja. A készpénzfizetési számlát az igénybevevõ részére kell átadni. A bevételi pénztárbizonylat "nyugta" példányát az átvételi elismervény az ellátó osztályon maradó példányának mellékleteként kell megõrizni a házipénztárba történõ leadásig (betelt tömböt az új tömb igénylésekorle kell adni).

a. Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj meghaladja a felvételkor befizetett térítési díjat, úgy a különbözetet az ellátó osztály által kiállított elszámolás (2. számú melléklet) alapján a házipénztárba be kell fizetni az 1.- 3. pontokban részletezettek szerint. A 3. pontban meghatározott átvétel esetén a Pénzügyi és Számviteli Osztály a térítési díj különbözetrõl kiállított számlát postázza az igénybevevõ számlán szereplõ címére.

b.Amennyiben a szolgáltatás tényleges igénybevétele szerinti díj kevesebb a felvételkor befizetett térítési díjnál, úgy a különbözetet az ellátó osztály által kiállított elszámolás alapján az intézmény házipénztára visszafizeti az igénybevevõ, vagy az általa írásban meghatalmazott személy részére.

Amennyiben a kórterem tényleges igénybevétele eltér a feltüntetett várható igénybevétel idõtartamától, úgy

- az igénybevevõ köteles - az ellátó osztály elszámolása alapján - a térítési díj különbözetet, az osztályról történõ távozása elõtt az intézmény házipénztárába, vagya pénztári nyitvatartástól eltérõ idõben történõ távozás esetén, az ellátó osztályon befizetni, vagy
- a Pénzügyi és Számviteli Osztály - az ellátó osztály elszámolása alapján - az igénybevevõ részére a házipénztárából visszafizeti a térítési díj különbözetet.

Budapest, 20....év.....................hó......nap

Osztályunk dolgozói

Orvosainkról az ORVOSAINK menüpont alatt talál információt.

Szülésznõk 

osztályvezetõ ápoló: Turányik - Klúber Erzsébet,
osztályvezetõ ápoló helyettes: Szabó Róbertné, 
szülésznõk: Bobák-Papp Katalin, Csordorás Erika, Cseh Zsanett, Dömõk Andrea, Elek Veronika, Hajdú Károlyné, Jávor Megyes Réka, Karizs Andrea, Kassai Magdolna, Kovács Ágnes, Kovácsné Luca Mária, dietetikus  Kovácsné Majer Krisztina, Laklóthné Kovács Krisztina, Lakos Éva, Mike Mária, Molnár Gizella, Müllerné Bajtai Beáta, Nagy Krisztina, Nagy Sarolta, Nemesné Felker Irén, Riskó Istvánné, Szabó Ibolya, Szõke Szilvia, Vargyasné Pintér Anikó

Ambulancia  

Fráter Violetta, szülésznõ, Szentmihályiné Becker Marianne

Szonográfusok 

Csombó Szilvia, védõnõ, szonográfus, Gyuriczáné Mogyorósi Andrea, szülésznõ, szonográfus

Csecsemõ és gyermekápolók  

Generál Éva, Futó Anita, Kiss Imréné, Kovács Piroska, Kovács Klaudia, Mázi Csilla, Nagy Krisztina, Nyirõ Orsolya, Putzné Nagy Erika, Rigóné Székely Etelka, Révész Judit, Sárosi Anita

Pszichológusok

Marosi Mónika, klinikai szakpszichológus

Szoptatási tanácsadó

Szõdy Judit, laktációs szaktanácsadó (IBCLC)

Mûtõsök

fõmûtõsnõ: Venczel Mariann, 
mûtõsnõk: Paulovics Lászlóné, Maczelkáné Hudák Éva, 
mûtõ asszisztens: Járási Magdolna, 
mûtõ szakasszisztens: Juhász Gyuláné, 
mûtõssegéd:Gábor Péter, Horváth Krisztián, Kajati Péterné, Kothencz József, Surányi Károly, Szabó Ferencd

Adminisztrátorok: Deli Péterné, Rózáné Sarankó Ágnes

Takarítónõk: Orosz Istvánné, Kökény Lászlóné

Fogamzásgátló tabletta felírásával kapcsolatos információk

A fekvõbeteg ellátás biztonsága érdekében, ügyeleti idõszakban, az ügyeletes orvos fogamzásgátló tablettát nem írhat fel. A területileg illetékes járóbeteg szakrendelésen azonban reggel 8 órától tudják teljesíteni az ilyen jellegû igényeket.

Megértésüket köszönjük!

Közérdekû Információk:

TISZTELT LÁTOGATÓK!

A kórtermekben látogatás nem lehetséges!

Az osztály zavartalan mûködésének és az édesanyák érdekében kérjük a látogatásokat
DE.: 10.30 - 11.30-ig és
DU.: 15.00 - 18.00-ig lebonyolítani szíveskedjenek, a társalgóban és a folyosón.
Megértésüket és ennek a rendnek a betartását köszönjük.

MIT  VIGYÜNK  A  KÓRHÁZBA? 

Szülésre:
Okmányok:
- érvényes fényképes személyi igazolvány
- lakcímkártya
- terhes kiskönyv
- TAJ kártya

A gyermek anyakönyvezéséhez:
- házassági anyakönyvi kivonat  (nem szükséges 300 napnál nem régebbit) és annak fénymásolata.  Ha az eredeti elveszett, vagy a gyermek vezetéknevét szeretnék megváltoztatni, a szülés elõtt új anyakönyvi kivonatot kell kiváltani.  Külföldi házassági anyakönyvi kivonatot szükséges lefordíttatni.  Magyar állampolgárságú gyermek kizárólag a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott utónevet kaphatja (ezek megtalálhatóak a MTA honlapján)
- az apa személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolata.
- apasági nyilatkozat (amennyiben nem házastársak).  Apasági nyilatkozat intézése a 20. héttõl ajánlott.  Amennyiben nem hozzák az anyakönyvi kivonatot vagy az apasági nyilatkozatot, a gyermeket az édesanya családi nevére anyakönyvezik
- az anyakönyvi lap kitöltése után az apa személyes aláírása

Labor eredmények:
- HBsAg
- vércsoport
- Wassermann
- hüvelyváladék (36. hét környékén levett)

Apukának:
- ennivaló
- innivaló
- kényelmes papucs

Kórházi táskába:
Személyes tárgyak:
- pár darab hálóing - lehetõség szerint pamut és elöl gombos
- köntös
- zokni
- kényelmes papucs (2db) - egyik zuhanyzáshoz
- pár darab alsónemû - kényelmes, pamut, eldobható (papír v. hálós)
- aranyérre kúp, kenõcs (Reparon)
- úszógumi (aranyér esetére)
- kirepedezett mellbimbóra krém (Garmastan)
- szoptatós melltartó
- bimbóvédõ (szükség szerint)
- mellszívó
- betét (normál pl. Tena extra és nagy pl. Tena super - az elsõ 1-2 napra)
- 1 pár kompressziós combfix (császármetszés vagy nõgyógyászati nagymûtét esetén)

Tisztálkodási szerek:
- WC papír
- törülközõk
- tusfürdõ

Étkezéshez szükséges eszközök
- pohár
- evõeszköz
- szalvéta
- kistányér

Babának

- popsitörlõ (2 csomag)
- 6-7 db. textilpelenka
- kis takaró (évszaknak megfelelõ vastagságú)
- sapka
- kis kesztyû (ha hosszú a körme ne karmolja össze magát)
- 5-6 váltás babaruha (rugdalódzó, kombidressz)
- nadrágpelenka napi kb. 5-6 db
- itatópohár, kiskanál

A takarót és a sapkát kérjük, már a szülõszobára hozzák magukkal!

ÉRTÉKTÁRGYAKAT, ÉKSZEREKET NE HOZZANAK MAGUKKAL!

Apás szülés esetén kötelezõ védõruha a szülõszobával szemben található automatából megvásárolható 2000 Ft értékben.

A garnitúra tartalma:

- 2 db háromrétegû szájmaszk
- 1 pár csúszásgátlós cipõvédõ
- 1 db nõvérsapka
- 1 db nem szõtt textil ing
- 1 db nem szõtt textil nadrág
- 2 db széles spektrumú fertõtlenítõ kéztörlõ kendõ.

lható automatából 2000 Ft értékben, vagy beszerezhetõk egyéb intézményekbõl, ahol a fentebb felsoroltakat tételesen tudják biztosítani.

TÁJÉKOZTATÓ  A  BABA-MAMÁS  KÓRTERMEKHEZ

Kedves Anyuka!

Az alábbi tájékoztatót kérjük figyelmesen olvassa el!

Napi munkarendünk:

Az osztályunk  "rooming-in " rendszerben mûködik, ami azt jelenti, hogy a babák és a mamák együttléte rövid idõszakokat leszámítva éjjel-nappal biztosított.
Az alábbi idõpontokban az összes újszülöttet kérjük visszahozni az osztályra:
- Reggel 07.15.- 09.45. - gyermekorvosi vizit 
- Este 20.00.- fürdetés, súlyellenõrzés azoknak a babáknak, akik aznap töltötték be a 48 órát 

Az együttlét feltételei: Természetes szülést követõen a baba a szülõszobán végig a mama mellett lehet, majd stabil, jó állapot esetén, rövid osztályos ellátás után (fél-egy óra) kikerülhet a mama mellé a gyermekágyas kórterembe.

Császármetszés után - egészséges, érett újszülött esetén az együttlét kezdetét az édesanya állapota határozza meg. Kezelésre szoruló újszülöttek állapotuktól függõen kerülhetnek az anyukájuk mellé, errõl minden esetben részletesen tájékoztatni fogjuk Önt. Az inkubátorban ápolt kisbabát az anyuka az újszülött osztályon szabadon meglátogathatja. Amennyiben az édesanya állapota a kisbaba önálló ellátását még nem teszi lehetõvé, akkor az újszülöttet huzamosabb idõre nem hagyjuk a kórteremben,  de a szoptatási idõpontokban a babát rendszeresen láthatja  és segítséggel szoptathatja is.  

A baba ellátása: Az újszülötteknek a szülõszobai öltöztetéshez ruhát, a késõbbiekben köldökápolási szereket és popsikenõcsöt, szükség esetén innivalót biztosítunk. A pelenkázást és köldökápolást a csecsemõs nõvér az elsõ napon megmutatja. Tápszert csak orvosi utasításra, betöltött 2 napos kor után adunk.

Éjjel a babákat mindig a kiságyban altassák. (Az egy ágyban alvás balesetveszélyes!) Az éjszakás nõvér idõszakosan ellenõrzõ látogatást tesz, ilyenkor esetleg lámpát is kell kapcsolni, megértésüket köszönjük. 
Az újszülöttet soha ne hagyja egyedül!

Kérjük, hogy a kisbabát a folyosón kizárólag a kiságyba fektetve szállítsa.

Látogatás: A látogatók a többszemélyes gyermekágyas kórtermekbe nem mehetnek be. Látogatásra a folyosón van lehetõség.  A kisbaba lehetõleg 20-30 percnél hosszabb ideig ne tartózkodjék a folyosón ! A kiságyba csak tiszta, kimosott holmi kerülhet (pl. állatfigura)  Kérjük bevásárló csomagot, civil ruhát stb.  ne tegyenek  rá.

A gyermekorvosi vizit és a fürdetés ideje alatt a babák bemutatása szünetel.

Vizsgálatok, beavatkozások:

Szûrõvizsgálati vérvétel:

- fokozott fertõzésveszély ( pl. pozitiv B csoportú Streptococcus eredmény, 18 ó túl elfolyt magzatvíz, lázas édesanya ) esetén CRP  vizsgálat, az újszülöttkori fertõzések felderítésére, eredmény  aznap  délig
- harmadik életnapon PKU szûrés, anyagcsere - betegségek, pajzsmirigy hormonszint vizsgálatára, eredmény 3 héten belül, csak az kap SMS értesítõt, akinek tennivalója van (elérhetõ telefonszámot kérünk)

BCG oltás  a TBC fertõzés megelõzéséreHétfõ/szerda/péntek/vasárnap a 48 ó-nál idõsebb babáknak. Az oltást mindig a bal vállba adjuk,  a babák nem lázasodnak be. Az oltás helyén fokozatosan piros, szúnyogcsípés méretû csomó jelenik meg, mely hetekig látszik, helyén kis heg fog kialakulni.

K -vitamin: Az elsõ életórákban minden újszülött szájon át K vitamint kap, néhány csepp folyadék formájában, az  újszülöttkori vérzékenység megelõzésére. 

A  hazaadás: Az adott napon este 20.00 óráig megszületett újszülötteket leghamarabb a születést követõ 4. napon, a 20.00 óra után született újszülötteket a születést követõ 5. napon vihetik haza . A hazamenetel idõpontja messzemenõen függ az újszülött és az édesanya állapotától. Elõbbirõl a gyermekorvos, utóbbiról a szülészorvos fogja Önt tájékoztatni. Az újszülöttek elbocsátását minden nap az orvosi vizit, és az azt követõ szoptatás után kezdjük meg , általában 10.30 -tól. A babát a mama öltözteti fel majd a távozási tanácsadás az újszülött részlegen történik. Ekkor kapja kézhez az újszülött zárójelentését és gyermek - egészségügyi kiskönyvét is.

Az újszülött részére az idõjárásnak megfelelõ ruházatot, 1 db textil és 1db nadrágpelenkát, és a baba biztonságos szállítására alkalmas eszközt / pl: autós szállítás esetén mózeskosár vagy biztonsági ülés / szíveskedjen biztosítani.

Megértését és együttmûködését köszönjük !

Ultrahang vizsgálatok menete 

vizsgálat (kb. 8. hét): 
- terhesség megállapítása.

I. szûrõvizsgálat ( 12-13. hét):
- magzati anatómia megítélése
- magzati biometria (testméretek) 
- nyaki redõ mérés ( NT)

Társuló vizsgálatok:

  1. AFP vizsgálat (16 hetes korban). A kerületi Sztk. rendelõkben, vagy   az osztály laboratóriumában végzett vizsgálat anyai vérbõl történik.
  2.  Választható Down-kór szûrõvizsgálati módszerek

          2/a  Kombinált teszt (csak 12 hetes korban)
          2/b  Négyes teszt (csak 15  hetes korban)
          2/c  Integrált teszt (12 és 15 hetes korban)

A fenti vizsgálatok is anyai vérbõl történnek. Kórházunk a Fetal Medicin Laboratory-val szerzõdött intézet. Vérvétel a központi laboratóriumban történik, 14-es épület a kórház udvarában. A vizsgálati anyag további elemzését a FML-ban végzik. 

II. szûrõvizsgálat (20. hét):

  • - magzati anatómia

- magzati biometria

Társuló vizsgálatok: genetikai konzílium, magzatvíz mintavétel (genetikai amniocentézis). Helyszín: I. sz. Szülészeti és  Nõgyógyászati Klinika.  Budapest, Baross u. 27.

III. szûrõvizsgálat (30-32. hét):  
- magzati biometria
- magzatvíz mennyisége 
- magzat fekvése
- flowmetria ( áramlás mérés ultrahanggal ).

IV. vizsgálat ( 36. hét -):
- magzati biometria
- flowmetria
- magzat fekvése
- lepény állapota 
- magzatvíz mennyisége 
- várható súly ( 10 % hibahatár )
-  hegvastagság mérése

Társuló vizsgálat: CTG ( 35. héttõl hetente végzik )

Szükség esetén Flowmetria a szûrõvizsgálatoktól függetlenül is történhet.

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÕ TANFOLYAMOK

Információ az elõadásokról: Az elõadássorozat célja, hogy a leendõ anyukák és apukák választ kapjanak a szüléssel és a gyermekágyas idõszakkal kapcsolatos kérdéseikre, illetve, hogy a leendõ szülõk jobban megismerjék a kórházi körülményeket, az osztály dolgozóit, így a szüléskor már egy ismerõs környezet fogadja õket. Az egyes témák nem egymásra épülnek, ezért bátran válogathatnak a kismamák és leendõ apukák az egyes elõadások között, nem szükséges az összes alkalmmal jelen lenni. Az elõadássorozat több hónapot ölel fel, és fél évenként kerül megrendezésre. A két  terminus között kb. egy hónap szünetet tartunk, majd az elõadások újra kezdõdnek. 
A programra elõzetes bejelentkezés NEM szükséges, valamint ingyenes (pároknak is).
Elõadások helyszíne: Róna utcai tömb, C épület Konferenciatermében
Idõpont: 16:30-17:30-ig
Szervezõ: Marosi Mónika, klinikai szakpszichológus, 
 
A szülésfelkészítõ tanfolyam után lehetõség van a szülõszoba megtekintésére, melynek feltételei:
  • az Uzsoki Utcai Kórházban szülõ kismamák (és párjuk)
  • 35. terhességi hetet betöltött kismamák
  • max. 20 fõ (párral együtt)
 
Egyéb programok:
 
Kismamajóga:
 
Szeretettel várjuk azokat a 14. hetet betöltött kismamákat, akik 
szeretnének mozogni várandósságuk ideje alatt is.
Légzésgyakorlatok, gátizomtorna, relaxálás.
Érdeklõdni: bajtay.bea@chello.hu e-mail címen, vagy 0630-469-9192-es 
telefonszámon Müllerné Bajtay Beáta, vagy 0620-3107-928-on Nemesné 
Felker Irén szülésznõ, kismamajóga oktatóknál..
 

Stresszoldás, relaxáció (autogén tréning):

7-8 alkalom után megtanulható relaxációs módszer, amelyet az elsajátítás után mindenki saját magán képes alkalmazni. Várandósság és szülés alatt egyaránt használható, mert csökkenti a magzatra káros stresszt, feszültséget, segít ráhangolódni az anya szerepre. Megkönnyíti a szülést, mert segít úrrá lenni a fájdalmon és a fáradtságon. A gyermekágyas idõszakban pótolhatja az éjszakai ébredések miatt kimaradó alvást (15 perc relaxációval pótolható 2-3 óra alvás).
Idõpont egyeztetés Marosi Mónika pszichológussal a marosi.monika@uzsoki.hu e-mail címen. 
 

Folyamatosan indul Intim torna (jelentkezés Bajnoki Ildikó gyógytornásznál, 467-3700/1302)

Szoptatási tanácsadás

Kedves Édesanya!

A szoptatás fontos a kisbaba számára, és önnek is nagy segítséget jelent. Nincs szükség hozzá másra, csak önre és kisbabájára. Ezzel együtt a szoptatás eleinte nem mindenkinek egyszerû, hiszen teljesen új helyzet, új érzésekkel, új tapasztalatokkal.
Megosztunk néhány információt, javaslatot, de ha itt nem talál választ minden kérdésére, forduljon bátran az osztály munkatársaihoz! Kérem, olvassa el tájékoztató füzetünket!

Babafotózás

Kórházunk minden nálunk világra jött újszülött családját megajándékozza egy ingyenes babafotózással, mely a baba-mama szobákban történik. Babafotósunk minden hétköznap 10:00 és 14:00 között látogatja meg az anyukákat és készíti el a fotókat. Kórházunk egy, a kicsi képével ellátott ajándékkártyát is ajándékoz az anyukáknak, amivel szeretnénk megköszönni bizalmukat. Büszkék vagyunk az Uzsoki Utcai Kórházban született kisbabákra, így létrehoztunk egy online „büszkeségfalat”, melyre minden nálunk született kisbaba felkerülhet. A képek a Babagalériában tekinthetõk meg. A fotózások és a Babagalériában való megjelenés természetesen a szülõk beleegyezése mellett történik.