Cím melletti ikon

Aktuális híreink


2014-07-31 00:00:00


A Gyöngéd Születés Alapítvány működése

Alapítványunkat 1996-ban Dr. Tiba János a Szülészet - Nõgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa álmodta meg. A sokatmondó elnevezést Fréderick Leboyer francia szülész Gyöngéd Születés címû könyve ihlette. Leboyer könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy az újszülött számára is fájdalmas és kimerítõ lehet világra jövetele, ezért módszerében részletes és konkrét javaslatokat tesz arra, hogy tehetjük az újszülött számára a legkevésbé megterhelõvé megszületését (csend, félhomály, a gyermeket rögtön édesanyja mellére tenni, nem elvágni a köldökzsinórt, amíg az pulzál, ezzel segítve, hogy a baba minél lassabban térhessen át a légzésre).

Az alapítók Dr. Tallián Ferenc nyugdíjas osztályvezetõ fõorvos és Dr. Szûcs Géza fõorvosok 1996 májusában hozták létre a Gyöngéd Születés Alapítványt, az alapító okiratban megjelölt céllal: „Az Alapítók célja az, hogy az Uzsoki utcai Kórház Szülészet – Nõgyógyászati Osztályán kezelt betegek a jelenleginél korszerûbb ellátást kapjanak. Az alapítványi vagyonnal elõ kell segíteni a tárgyi és szellemi feltételek korszerûbbé tételét, magasabb színvonalú mûszerek beszerzésével, és az oktatási feltételek a jelenleginél színvonalasabb és szélesebb körû biztosításával.” 1996 szeptemberében az alapítványt a cégbíróság bejegyezte, és ezzel megkezdõdött az azóta is tartó mûködése. Az alapítvány kuratóriumának elnöke a mai napig Dr. Tiba János, létrehozásában és mûködtetésében az operatív teendõket én láttam és látom el. Bevételeink legnagyobb része azoktól a gyógyszercégektõl származott, amelyek azonosulni tudtak célkitûzéseinkkel. Közhasznú alapítvány lévén a bevételek további része magánszemélyek és cégek befizetett adójának 1%-ából származott. Közvetlenül az alapítványi számlára befizetett anyagi támogatás magánszemélytõl, betegtõl nagyon ritkán történt. Nagy értékû tárgyi eszköztámogatásban többször részesültünk, kiemelném, hogy 2007-ben egy több millió forint értékû inkubátort kapott alapítványunk, de kaptunk kékfény-ágyat, televíziókat, monitorokat is. Az alapítványi támogatásokból számos mûszert és mûszaki cikket szeretünk be, kézi mûszereket, laparoszkópos eszközöket, televíziót helyeztünk el az ultrahang ambulancia elõterében, monitort, videomagnót a várandósok ultrahang vizsgálatához, képrögzítõket és laptopot a mûtétek képi dokumentációjához és tudományos feldolgozásához, CD lejátszót a szülõszobára, stb. Az alapítványi támogatásokból rendszeresen biztosítottuk orvosok és szülésznõk, csecsemõs nõvérek továbbképzéséhez szükséges anyagi feltételeket.

Kiemelkedõ erõfeszítést jelentett 2012-ben az, hogy osztályunk új HD laparoszkópos tornyának beszerzésekor a fényforrás és a kábelek megvásárlásával a Gyöngéd Születés Alapítvány több millió forinttal tudott segíteni. Alapítványunk megalakulása óta folyamatosan nagy segítséget jelent a szülészet-nõgyógyászati osztály mûködésében, és nemcsak az alapító okiratban megfogalmazott célokat tudta megvalósítani, hanem a nevében megfogalmazott cél is teljesült, modern neonatológiai ellátásunk során a Leboyer által megfogalmazott ellátási formák nagy része is megvalósul osztályunkon.

Dr. Gyarmati Béla

a Gyöngéd Születés Alapítvány képviselõje