Betegellátásban közvetlen nem részt vevő osztályok

FŐIGAZGATÓSÁG

 

Titkárság

Tel.:+36-1-467-3700/2100 és 2200 mellék 
E-mail: foigazgatosag@uzsoki.hu 

 

Minőségirányítási vezető

Apáti Zsuzsanna
Tel.:+36-1 467-3709
E-mail: minoseg@uzsoki.huapati.zsuzsanna@uzsoki.hu

 

Kutatási és Oktatási Biztos

dr. Berta Ágnes
Tel.:+36-1-467-3700/3850 mellék
E-mail: berta.agnes@uzsoki.hu

 

Koordinációs vezető

Szabó Béla
Tel.:+36-1-467-3700/3814 mellék
E-mail: szabo.bela@uzsoki.hu

 

Jogi Iroda

Tel.:+36-1-467-3700/3749 mellék
E-mail: szerzodes@uzsoki.hu

 

Üzembiztonsági Iroda

Vásárhelyi István, munka-, és tűzvédelmi előadó
Tel.:+36-1-467 3743
E-mail vasarhelyi.istvan@uzsoki.hu

 

Sugárvédelmi Szolgálat

Vezető: Hegedűs László
Tel.:+36-1-467-3800/1040 mellék
E-mail: hegedus.laszlo@uzsoki.hu

 

Informatikai és Adattárház Osztály

Varga Ferenc osztályvezető
Tel.:+36-1-467-3788
E-mail: informatika@uzsoki.hu

 

Központi Iktató

Szakmai vezető: Szlovákné Bandula Ilona
Csoportvezető: Boda Marianna
Tel.:+36-1-467-3700/1328
E-mail: iktato@uzsoki.hu

 

 

ÁPOLÁSI IGAZGATÓSÁG

 

Titkárság 

Tel.:+36 1-220-9951
E-mail: apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

Szakoktatás

Dihelné Tóth Anikó
Tel.:+36-1-467-3700/3844-es mellék
E-mail: tovabbkepzes@uzsoki.hu

 

Szociális munkás

Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi
Tel.:+36-1-467-3700/1734-es mellék
E-mail: szocialismunkas@uzsoki.hu

 

Kórházhigiénia

Dr. Kovács Mária kórházhigiénés főorvos
E-mail: kovacsm@uzsoki.hu

Társi Nóra
Tel.:+36-1-467-3700/1512 mellék
E-mail: tarsi.nora@uzsoki.hu

 

Gyermekváró

Vizi Dominika
Tel.:+36-70 199 4123
E-mail: gyermekvaro@uzsoki.hu

 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

 

Titkárság

Tel.: +36-467-3700/2300 mellék
E-mail: gazdig@uzsoki.hu

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

 Az intézménytervezéssel, bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással, a gazdálkodás során keletkezett követelések maradéktalan behajtásával, vagyon-nyilvántartással, számvitellel, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal, gazdasági folyamatokba épített ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait végzi a vonatkozó törvényi és jogszabályi, valamint az intézmény saját szabályzataiban foglalt rendelkezések szigorú betartásával. A leltározási feladatok ellátása.

Varga András mb. osztályvezető
Czebáné Fekete Andrea pénzügyi osztályvezető helyettes

Tel.: +36-1-467-3754
E-mail: penzugy@uzsoki.hu

 

Orvosi Műszergazdálkodási Osztály

Az osztály feladata valamennyi gyógyító, diagnosztikai szolgáltatást végző osztály és egység orvosi gép-műszer, berendezés és kéziműszer igényeinek tervezése és beszerzése, a meglévő géppark javítása, javíttatása, karbantartása, selejtezése, valamint a kapcsolódó raktározási és adminisztrációs (nyilvántartási, beszámolási) tevékenység elvégzése. Az osztály szoros kapcsolatban áll a Kórház összes gyógyító és diagnosztikai szolgáltatást végző egységével, és az ezeket támogató  egységgel, a szakhatóságokkal, valamint a beszállítókkal."

Horváth László, osztályvezető
Tel.: +36-1-467-3801 
E-mail: muszer@uzsoki.hu

 

Anyaggazdálkodási Osztály

Elsődleges feladata az intézmény alaptevékenységéhez szükséges anyag- és eszközgazdálkodás tervezése, készletek beszerzése, raktározása, textilkezelés és felhasználók részére történő továbbítása.

Révész Zsuzsanna, osztályvezető
Tel.:+36-1-467-3700/3751 mellék
E-mail: revesz.zsuzsanna@uzsoki.hu

 

Műszaki Osztály

A Műszaki Osztály feladata az Intézmény telephelyein a Kórház működéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása, működtetése és ellenőrzése. Ezen túlmenően részt vesz a Kórház beruházási- felújítási- és fejlesztési terveinek előkészítésében, azok megvalósításában, ellenőrzi, illetve felügyeli a projektek megvalósítását.

 

Kápolnai József, mb. osztályvezető
Tel.:+36-1-4673731; +36-1-2510568
Fax: +36-1-4673733
E-mail: kapolnai.jozsef@uzsoki.hu

 

Kontrolling és Finanszírozási Csoport

Az OEP finanszírozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását, támogatását végzi és a keretgazdálkodási munka menetének, tervezésének támogatását. Éves- havi TVK terv elkészítése, gazdasági elemzések végzése.

Ben Andrea csoportvezető      ben.andrea@uzsoki.hu            telefon: +36-1-467-3700/3791 mellék
Bacsa Anikó                                  bacsa.aniko@uzsoki.hu            telefon +36-1-467-3700/3790 mellék
Jánosa Leonetta                          janosa.leonetta@uzsoki.hu     telefon:  +36-1-467-3700/3790 mellék
Reha Krisztina                              reha.krisztina@uzsoki.hu         telefon: +36-1-467-3700/3790 mellék
Orosz Gizella                                orosz.gizella@uzsoki.hu           telefon: +36-1-467-3700/3791 mellék

 

 

 

Ellátási Szolgálat

Az ellátási szolgálat az alábbi feladatokat végzi:

- belső és külső szállítási,szállítás - szervezési
- rendezvény - szervezési és felügyeleti
- terület- és parkfenntartási tevékenységek

Bokor László, ellátási szolgálat  mb.vezetője
Tel.:+36-1-467-3771
E-mail: bokor.laszlo@uzsoki.hu

 

HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY

 

Az osztály a humánerőforrás gazdálkodás, munkaerő- és bérgazdálkodás mellett a szociális ellátási tevékenységet is végez.

 

Kövesi Jánosné humánpolitikai osztályvezető
Tel.: +36-1-467 3757

Szirtné Budai Éva humánpolitikai osztályvezető helyettes  
Tel.:+36-1-467 3759

Humánpolitikai előadók:
Tel.:+36-1-467 3700 /1087, 1088, 1136, 1172 mellékek

Külső intézményből érkezők ügyintézője, szociális előadó:  
Tel.: +36-1-467 3700/ 1207 mellék
E-mail: humanpolitika@uzsoki.hu