Betegjogok érvényesítésének szabályai

A BETEG PANASZAINAK KIVIZSGÁLÁSA, A BETEGJOGI KÉPVISLŐ

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az Intézménynél (Uzsoki Utcai Kórház Főigazgatóság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.), illetve fenntartójánál (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – 1125 Budapest, Diós árok 3.) panaszt tenni. Az Intézmény, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az Intézmény belső szabályzata rögzíti.

A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – más szervekhez forduljon.

Az Intézményben betegjogi képviselő tevékenykedik.

A betegjogi képviselő ellátja a betegek jogainak védelmét, és segíti őket jogaik megismerésében és érvényesítésében az alábbiak szerint;

a.)      segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,

b.)     segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,

c.)      a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az Intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

A betegjogi képviselő félfogadásának és elérhetőségének helye és ideje az Intézmény auláiban kifüggesztett hirdetményben található.