Házirend be nem tartásának következményei

Jelen Házirend betartására az intézmény zavartalan működése és a hatékony betegellátás megvalósítás érdekében van szükség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a Kórház számára kárt okoz, köteles az megtéríteni.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket nem tartják be, úgy a Kórház jogosult a biztonsági szolgálat közreműködését igénybe venni.

Tájékoztatjuk, hogy a Házirend elválaszthatatlan részét képezi a Házirend Melléklete!