Intézmény belső rendje

BETEGFELVÉTEL RENDJE

Kórházunkban azok a betegek kerülnek felvételre, akiknek ellátása Intézményünkben biztosított.

Beutaló nélkül csak sürgősségi ellátásra szoruló beteget veszünk fel.

Kérjük, hogy a beteg az Intézmény adott osztályán jelentkezzen felvételre. A beutalóval vagy anélkül sürgősséggel érkező beteg az adott osztály irodáján a főorvos titkárságán, illetve az osztály orvosi ügyeletén jelentkezhet felvételre.

Felvilágosításért az osztály bármely dolgozójához fordulhat. A személyi azonosításra alkalmas igazolvány, TAJ kártya, beutaló, betegségre vonatkozó írásos adatok a betegfelvételhez szükségesek. A betegelhelyezés kérdésében az osztályos ellátási rend és szakmai szempontok alapján a felvevő orvos vagy felettese illetékesek.

NAPRIEND ÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Betegeink napirendjét (vizsgálatok, vizitek, csendes pihenő, stb.) az osztályok működési rendje tartalmazza, melyről az osztályos ápoló ad Önnek felvilágosítást.

A csendkúra általában 14.00 - 16.00 óráig tart, ezen idő alatt a betegek nyugalma érdekében kérjük a látogatás mellőzését. Lámpaoltás este legkésőbb 22.00 órakor.         

Intézményünkben az orvosi előírásoknak megfelelő étkezés biztosított, a felvétel napján – az érkezés időpontjától függően - ebédet és vacsorát, a távozás napján csak reggelit tudunk biztosítani. Az élelmezés a fekvőbetegnek abban az esetben jár, ha a kórházi kezelés eléri legalább a 24 órás időtartamot. A felvétel napján ebéd és vacsora csak a 11 óra előtt felvett betegnek jár, a később érkezőnek magának kell gondoskodnia az aznapi étkezésről. Az élelmezés-biztonsági előírások figyelembevételével a tálalást követő két órán túl az ebéd nem fogyasztható, a szobából a maradékot, vagy az el nem fogyasztott ebédet elviszik.

Az otthonról behozott élelmiszerek tárolására beteghűtőszekrények állnak rendelkezésre, amelyben kizárólag név és kórterem/ágy megjelöléssel ellátott élelmiszerek tárolhatók.

A beteg jogosult saját ruháinak (hálóing, pizsama, köntös, papucs) és személyes tárgyainak a használatára, kivéve, ha az a betegellátást akadályozza.

A saját fürdőszobával rendelkező kórtermekben a fürdőszoba használata nem korlátozott, a közös fürdőszoba használata az ápoló tájékoztatásának megfelelően vehető igénybe.

Az osztályos viziteken való jelenlét a helyben közzétett időpontban kötelező, felmentés csak vizsgálat okán fogadható el. Viziteken hozzátartozó illetve látogató nem tartózkodhat. Kórtermi vizsgálat szükségessége esetén (betegfelvétel, stb.) a vizitrend általános szabályai érvényesek.

Kérjük, hogy a vizitek, gyógyszerkiosztások és étkezések idején tartózkodjon a kórteremben.

Amennyiben az osztályt el kívánja hagyni, úgy szíveskedjék azt az osztályos nővérnél jelezni.

A gyógykezelés tartama alatt az Intézményt a beteg csak a kezelőorvos, illetve az osztályvezető főorvos írásos engedélyével hagyhatja el.

Kérjük, hogy más osztályok betegellátását indokolatlan jelenlétével ne zavarja.

A rend- és a tisztaság szabályait az Intézmény összes helyiségében – az esetleges fertőzések megelőzése céljából – kérjük betartani.

A „veszélyes hulladékokat” (sebkötöző anyagok, egyéb eszközök) kizárólag az arra kijelölt gyűjtőbe (feliratos, sárga műanyag zsákba) helyezzék.

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

Az Intézmény területén nyilvános telefon, nyílt vényforgalmú gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz üzlet, büfé, újságos, fodrászat, kozmetika, sóterápiás szoba, italautomaták állnak a betegek rendelkezésére, melyek nyitvatartási idejét a tájékoztató táblák tartalmazzák.

TILTOTT ILLETVE KORLÁTOZOTT TEVÉKENYSÉGEK 

Szeszesital fogyasztása és szerencsejáték folytatása az Intézmény egész területén tilos!

Az 1999. évi XLII. törvény értelmében az egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely, így Kórházunk teljes területén és annak bejáratától számított 5 méteres távolságon belül

TILOS A DOHÁNYZÁS 

Az Intézmény területére lőfegyvert behozni tilos!

Mobiltelefonjaikat – a tiltó táblákkal ellátott helyek kivételével – használhatják a Kórház területén, oly módon, hogy a Kórház működését, a betegellátást, valamint betegtársaikat ne zavarják.

Kérjük, hogy rádiót csak fülhallgatóval hallgassanak. TV készüléket az Intézménybe behozni és működtetni az osztályos orvos engedélyével és a betegtársak hozzájárulása esetén, legkésőbb 2200 óráig megengedett. A behozott készülékekért az Intézmény felelősséget nem vállal.

Intézményen belüli saját kezdeményezésű tevékenység (ügynöki tevékenység, árusítás, kéregetés, stb.) nem megengedett.

ÉRTÉKEK VÉDELME

Kérjük a kórházi berendezések és felszerelések fokozott óvását.

Az Intézmény vagyonbiztonsága érdekében – indokolt esetben – a portaszolgálat jogosult a személyes tárgyak átvizsgálására.

A beteg jogosult az Intézménybe magával hozott értékét, pénzét, betétkönyvét, értékpapírját személyes széfben, illetve az Intézmény Házipénztárában – a kórházi tartózkodás idejére - ingyenesen letétbe helyezni.

A széfek használatáról és kezeléséről, valamint a letétmegőrzés folyamatáról az osztályon kap tájékoztatást.

A Polgári Törvénykönyv 471.§-a alapján a Kórház felelőssége kizárólag az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a betegek a gyógykezelésük alkalmával rendszerint magukkal visznek.

A fekvőbetegellátás során a Kórház felelőssége a központi megőrzésre szabályszerűen átvett dolgokban esett kárért áll fenn.

A letétkezelés részletes szabályait a Letétkezelési Szabályzat, a széfek kezelésének szabályait a Személyes széfek kezelésének szabályzata tartalmazza.

A VALLÁSGYAKORLÁS LEHETŐSÉGE

A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

Az Intézményben több felekezeti istentisztelet látogatására van lehetőség az Intézmény Kápolnájában (Róna utcai épület „C” részlege, földszint).

A BETEG ELBOCSÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Az Intézményből történő elbocsátásáról vagy más intézménybe történő áthelyezéséről a beteget, illetőleg hozzátartozóját orvosa - lehetőség szerint legalább 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően - előzetesen tájékoztatja.

A beteg Intézményből történő elbocsátásakor orvosa az ellátás folyamatát és a gyógykezeléssel kapcsolatos további javaslatokat tartalmazó zárójelentés két példányát a beteg rendelkezésére bocsátja, melynek átvételét a beteg a harmadik – betegdokumentáció részét képező – példányon aláírásával igazolja.