Járóbetegekre vonatkozó külön szabályok

A Kórházon belül járóbetegellátást nyújtó szervezeti egységek (ambulanciák) rendelési idejüknek megfelelően, de általában 8 és 16 óra között biztosítják a betegek ellátását.

Pihenőnapokon és munkaszüneti napokon kizárólag sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetőség.

A felvételhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok:

o  Személyazonosító adatokat tartalmazó igazolvány

o  lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén)

o  TAJ-kártya,

o  külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya - EUCARD)

o  beutaló, mely az alábbi szakellátásokon történő megjelenéshez nem szükséges:

-       Nőgyógyászat,

-       Urológia,

-       Fül-, Orr-, Gégészet-,

-       Szemészet,

-       Sebészet,

-       Onkológia.

 

Ambulanciáinkon a visszatérő betegeinket fogadjuk részint előjegyzés alapján. Diagnosztikai egységeinkben a betegfogadási időben fogadunk betegeket részint előjegyzés szerint.

Az előzetes időpont egyeztetés alapján érkező betegek ellátása elsődleges, azonban kivételt képeznek a sürgős, azonnali ellátást igénylő betegek, a mentőszolgálat által szállított betegek, valamint az egészségügyi dolgozók ellátásai.

A Kórház épületeiben nincs lehetőség a járóbetegek vagyontárgyainak, ruházatának őrzésére.
Erre tekintettel kérjük, hogy értéktárgyaikat a vizsgálatok alkalmával vigyék magukkal, valamint azok megóvására a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak!

Az ellátás kapcsán felmerülő térítési díjakról az egészségügyi ellátó személyzettől kap a vizsgálatot megelőzően felvilágosítást.