Kapcsolattartási jog gyakorlásával összefüggő szabályok

LÁTOGATÁSI REND ÉS A BETEGEK MELLETTI BENNTARTÓZKODÁS RENDJE

A beteg intézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni.

A kórházi látogatás időpontja 8.00 és 20.00 óra között nem korlátozott, de a betegellátás érdekében, illetve népegészségügyi érdekből korlátozható, mely az osztályon kifüggesztésre kerül.

Javasolt látogatási idő osztályainkon: 17.00 és 19.00 óra között.

A meghatározott látogatási időn kívül látogatók az egyes osztályok területén csak az illetékes osztály vezetőjének írásos engedélyével tartózkodhatnak.

2000 óra után látogatási céllal az Intézetben tartózkodni nem lehet.

Az Intenzív Anaesthesiológiai Osztályon fekvő beteget kizárólag az előírt látogatási időben – naponta 13.30-14.00 óráig és 17.00-18.00 óráig – egyszerre legfeljebb 2 fő látogathatja. A látogatáskor az Intézmény által biztosított védőfelszerelés használata kötelező.

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Súlyos állapotúnak minősül az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy a törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

A Kórház, kegyeleti helyiségben biztosítja a hozzátartozó kérésére az elhunyttól való elbúcsúzás lehetőségét a halál beállta utáni 2 órán belül.

Kegyeleti ügyintézés munkanapokon 11 és 13 óra között történik az Uzsoki Utcai Kórház új főépületének mélyföldszintjén a C-42 szobában.

A fentiekben rögzített kapcsolattartási jogokat a beteg és arra jogosult személyek kizárólag az Intézményben meglévő mindenkori feltételektől függően, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják. Amennyiben a beteg, illetve a látogatók magatartása nem felel meg az Intézményben meglévő feltételeknek, sérti a betegtársak jogait, vagy nem biztosítja a betegellátás zavartalanságát, úgy az egészségügyi ellátást végző személyzet – sikertelen figyelmeztetés után – jogosult az ellátási rend biztosítása érdekében az általa szükségesnek tartott intézkedések megtételére. 

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK ÉS SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a dokumentációban megjelölt személy, a beteg közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére – a beteg érdekében – lehet eltekinteni.

Telefonon a beteg állapotáról kizárólag a beteg rendelkezésének megfelelően az osztályos orvos, illetve az ügyeletes orvos – egyéni mérlegelés alapján – ad felvilágosítást.

Az Intézmény a média részére a beteg gyógykezelésének tényéről vagy gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információról felvilágosítást kizárólag a beteg rendelkezésének megfelelően, a beteg személyiségi jogainak és az orvosi titoktartási kötelezettség figyelembe vételével adhat.

Az Intézmény megtagadja a felvilágosítást, ha az a beteg személyiségi jogainak sérelmével járna, illetve, ha az orvosi titkot sért és a beteg az orvosi titoktartási kötelezettség alól nem adott felmentést.