Ugrás a tartalomra

Uzsoki 90

Az Uzsoki Utcai Kórház idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, melyet az intézmény vezetése egy különleges ünnepségsorozattal tett még emlékezetesebbé. Június 22-én ennek részeként rendezték meg a Szakdolgozói Tudományos napot, június 23-án pedig az osztályvezetõk egy rövid elõadásban mutatták be saját osztályuk történetét. Az eseménysorozatot az idén elõször, hagyományteremtõ céllal megrendezett Uzsoki bál zárta.

A szakmai programot követõ Semmelweis-napi ünnepségen személyes jelenlétével is megtisztelte a kórházat Dr. Szentes Tamás az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkára és Dr. Németh László az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fõigazgatója. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Dr. Ficzere Andrea fõigazgató és Dr. Varga József orvosigazgató a kórház történetérõl, illetve az intézmény betegápolásban betöltött különleges szerepérõl.

Az Uzsoki 90. születésnapja alkalmából több dolgozó is elismerésben, kitûntetésben részesült. Az ünnepségsorozat és az este méltó befejezéseként pedig a kórház alkalmazottai a zártkörû Uzsoki bálon ünnepelhettek tovább.

Elismerésben, kitûntetésben részesített kollégáink:

2017. június 22. Szakdolgozói Tudományos nap

Díjazottak:

 1. helyezett: Molnár - Társi Nóra I. Központi szolgálat / Higiénia
 2. helyezett: Bukodi Edit Sebészet Mûtõ
 3. helyezett: Lengyel Nóra Központi gyógytorna szolgálat / Hungária

Különdíj: Baji Anikó Sürgõsségi Betegellátó Osztály

Különdíj: Szegedi Istvánné Tüdõgyógyászati Osztály

Legérdekesebb elõadás: Simenászné Breczkó Lilla / VIP osztály

2017. június 23. Tudományos nap

Kinevezések, kitüntetések, elismerések:

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Napi Elismerõ Oklevelet adományoz Szabóné Nagy Erika részére aki, a III. Belgyógyászati osztály dializáló szakápolója

Fõtanácsosi címet kapott:

 • Dr. Bursics Attila a Sebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa
 • Dr. Kalocsai Géza a Szülészet-Nõgyógyászati Osztály fõorvosa
 • Dr. Kertész Péter az I. Belgyógyászat, Kardiológia Osztály fõorvosa
 • Dr. Klein Katalin az I. Rehabilitációs Osztály osztályvezetõ fõorvosa
 • Dr. Pánics István az Ortopéd-Traumatológiai Osztály fõorvosa
 • Dr. Taller András a II. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa

Tanácsosi címben részesültek:

 • Dr. Kiss Ernõ a Krónikus Belgyógyászati Osztály fõorvosa
 • Dr. Németh Zsófia Klára a III. Belgyógyászati Osztály fõorvosa
 • Dr. Varga Edit a Fül-, orr-, gégészeti Osztály fõorvosa

Fõigazgatói Elismerésben részesültek:

 • Csókáné Kis Éva szakasszisztens, Központi Laboratórium
 • Dancsó László segédmunkás, Ellátási csoport
 • Darázs Sándor Attiláné vezetõ asszisztens, Központi Gyógyszertár
 • Dobi Istvánné osztályvezetõ ápoló, I. Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászat
 • Dömök Péterné ápoló, II. Rehabilitációs Osztály
 • Galambos Gabriella orvosírnok, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály
 • Haragos Pálné dietetikus, Dietetika
 • Hatházi Adél ápoló, Neurológiai Osztály
 • Hlács Józsefné ápoló, III. Belgyógyászati Osztály
 • Holló Istvánné ápoló, Onkoradiológiai Osztály
 • Horváthné Rab Mária kézbesítõ, Központi Iktató
 • Dr. Kárpáti Zoltán fõorvos, Ortopéd-Traumatológiai Osztály
 • Kóczián Edit orvosírnok, Onkoradiológiai Osztály
 • Krausz Istvánné ápoló, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály
 • Kulik Zsuzsanna osztályvezetõ ápoló helyettes, VIP Osztály
 • László Enikõ ápoló, II. Belgyógyászati Osztály
 • Mészáros Csilla számviteli elõadó, Pénzügyi Osztály
 • Mislai Andrea asszisztens, Ortopéd-Traumatológiai Osztály
 • Molnár Gizella szülésznõ, Szülészeti-Nõgyógyászati Osztály
 • Nagyné Kató Andrea szakápoló, Intenzív Terápiás Osztály
 • Dr. Patyánik Mihály fõorvos, Onkoradiológiai Osztály
 • Polgári Szabolcs rendszergazda, Informatikai Osztály
 • Dr. Pócs Alexandra adjunktus, I. Rehabilitációs Osztály, Krónikus Belgyógyászat
 • Rábel Erika ügyintézõ, Anyaggazdálkodási Osztály
 • Rapavi Imréné ápoló, Szemészeti Osztály
 • Rostás Mihály segédmunkás, Anyaggazdálkodási Osztály
 • Sütõ Katalin asszisztens, Tüdõgondozó
 • Szabóné Maksa Györgyi asszisztens, Patológiai Osztály
 • Szenján László betegszállító, I. Központi Szolgálat, Betegszállítási Csoport
 • Szövényi Ákos Zsolt gyógymasszõr, Központi Gyógytorna és Fizioterápia Szolgálat
 • Dr. Szõke Szilvia fõorvos, I. Belgyógyászati Osztály
 • Tamasi Ferencné ápoló, Tüdõgyógyászati Osztály
 • Tarbai Tímea ápoló, I. Belgyógyászati Osztály
 • Tóth Mónika orvosírnok, Központi Röntgen
 • Ükös Ildikó takarító, Urológiai Osztály

Elõléptetések:

Fõorvosi kinevezést kapott:

 • Dr. Kovács István, II. Belgyógyászati osztály
 • Dr. Nagy Attila, Neurológiai osztály
 • Dr. Polyák Enikó, II. Belgyógyászati osztály
 • Dr. Vásárhelyi Gábor Pál, Ortopéd-Traumatológiai Osztály

Adjunktusi kinevezést kapott:

 • Dr. Lajis Amália Tímea, Szülészet-Nõgyógyászati Osztály
 • Dr. Saxa Melinda, Aneszteziológia, Intenzív Terápiás osztály

Az Év Asszisztense elismerést kapott:

 • Kunné Vigh Ottília, a Nukleáris Medicina (Izotópdiagnosztika) szakasszisztense

Az Év Ápolója elismerést kapta:

 • Rózsáné Vajda Júlia, a II. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ diplomás ápolója
 • Simon Krisztina, a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ ápolója

 

Az év orvosnõje elismerést kapta:

 • Dr. Barsai Andrea, a Tüdõgondozó vezetõ fõorvosa

Az év orvosa elismerést kapta:

 • Dr. Egerszegi Sándor a Tüdõgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa

Állami kitüntetések, melyeket Dr. Szentes Tamás helyettes államtitkár adott át:

A kitüntetettek:

 • Dr. Gábor Antal az Ortopédia-Traumatológiai Osztály fõorvosa ,,Pro Sanitate'' díjat kapott

,,A Miniszter Elismerõ Oklevele'' kitüntetést kapták:

 • Dr. Madarász Ágnes Ortopédia-Traumatológia Osztály radiológus fõorvosa
 • Dr. Járányi Beáta a Szülészet-Nõgyógyászati Osztály fõorvosa
 • Dr. Nemeskéri Csaba a Sugárterápia, Onkoradiológiai Osztály fõorvosa
 • Dr. Kocsis József az Urológiai Osztály fõorvosa
 • Mészáros Mihályné gyógytornász
 • Jácint Klára a Központi Laboratórium vezetõ asszisztense
 • Puskás Gabriella Mária a Sugárterápia, Onkoradiológiai Osztály részlegvezetõ ápolója
 • Fehér Imre boncmester, Patológia Osztály
 • Ottó Ferenc beteghordó

Semmelweis nap alkalmából, prof. Dr. Hangody László az Ortopédia-Traumatológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa, az MTA levelezõ tagja, egyetemi tanár a Batthyány-Strattmann László díjat vehette át.

A kórház fennállásának kilencvenedik évfordulója alkalmából a fõigazgató által hagyományteremtõ céllal alapított két díj közül az ,,Uzsoki Kórházért Emlékérem'' elismerésben részesült a kórházért végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért Dr. Golub Iván, míg a legnagyobb elismerésnek szánt ,,Uzsoki gyûrût'' Dr. Varga József orvosigazgató vehette át.